Integritetspolicy

2018-12-15

Integritetspolicy

På Good Guys Brew AB arbetar vi med att säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. Aktuell integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår hemsida.
Genom att använda www.goodguysbrew.com godkänner du våra villkor.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vem ansvarar för dina personuppgifter

Good Guys Brew AB (559081-5626), Tynäsgatan 10, 655 20 Karlstad, är personuppgiftsansvarig för företagets behandlingen av personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med dessa uppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller manuellt. Det handlar om till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning och överföring.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför

De personuppgifter vi samlar in om dig är de personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig för Good Guys Brew Nyhetsbrev, skickar e-post till oss, beställer produkter från oss, ställer frågor eller liknande. För att kunna hantera och administrera den åtgärd du har begärt, eller vad som krävs enligt lag, samlas dessa personuppgifter in. Dessa uppgifter sparas inte längre än vad som behövs för att fullgöra det syftet.

I samband med att du fyller i formuläret för Good Guys Brew mailutskick ger du oss ditt samtycke för lagring av din e-postadress, ditt förnamn, efternamn, bostadsort samt födelseår.
Syftet med att samla in dessa uppgifter är att marknadsföra Good Guys Brew AB och dess produkter, såsom alkoholreklam, nyheter, erbjudanden, events, tävlingar, shop samt att kunna anpassa kommunikation gällande lokala events genom e-post beroende på bostadsort.
Nyhetsbrevet utkommer på oregelbunden basis.
Observera att du måste vara minst 25 år gammal för att prenumerera då utskicken innehåller alkoholreklam.

När du handlar på goodguysbrew.com/shop behöver du fylla i ditt namn (för kontakt samt distribution), leveransadress (distribution), din e-post (för avisering), samt telefonnummer (avisering), och även ange betalningsmetod för att slutföra ditt köp.
Om dessa uppgifter inte lämnas kan våra åtaganden vid köp inte fullgöras.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har om dig genom att skicka in en signerad begäran till oss, kontaktuppgifter står längst ner i denna text. Om personuppgifterna är felaktiga kan du begära att få dem rättade. Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade.
Du kan också uppdatera dina inställningar och även tacka nej till framtida e-postutskick via avregistrerings-länken som finns i varje utskick.

Länkar/tredjepart

Det kan finnas länkar till andra webbplatser i våra digitala kanaler som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskydd eller innehåll på dessa webbplatser.
Vi vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan part om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter.
Vi strävar alltid efter att behandla personuppgifter inom de säkerhetsnivåer som är satta för EU/EES.
Vi har samarbeten med betrodd tredjepart där vissa personuppgifter kan komma att lagras i ett land utanför EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES, så garanteras det att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.
Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, så som Privacy Shield som lever upp till reglerna för säker dataöverföring i enlighet med GDPR och beslut från EU-kommissionen.

Ändringar av integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Eventuella ändringar kommuniceras på Good Guys Brew AB hemsida www.goodguysbrew.com och/eller via e-post. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Gillar du inte ändringarna kan du när som helst välja att avsluta din prenumeration.

Kontakta oss

Om du har frågor angående Good Guys Brew AB integritetspolicy, nyhetsbrev eller om du ändrat mail-adress eller liknande så kan du kontakta Good Guys Brew på:

Good Guys Brew AB,
Tynäsgatan 10
655 20 Karlstad
E-post: info@goodguysbrew.com